• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
ABS GIVARE / ABS SENSORVad är abs givarens funktion?


ABS är en förkortning för anti-lock brake system. Abs givarna är vanligtvis Hallgivare (aktiva sensorer) eller induktiva (passiva sensorer). Vid varje hjul sitter en tandad krans monterad (eng. reluctor ring). Kransen kan vara en separat del i hjulnavet eller integrerad i exempelvis hjullagret. Hallgivaren kan ha två eller tre poler/anslutande kablar: Referensspänning, signalspänning och jord. Har Hallgivaren två poler sker jordningen i samma kabel som signalkabeln. Den induktiva givaren har alltid två poler/anslutande kablar: Signalspänning och jord.

ABS givaren (3-polig Hallgivare) monterad mot den tandade kransen

Gemensamt för båda givartyperna är att spänningsimpulser uppstår när hjulen roterar. Impulserna kan förutom att avgöra om hjulen roterar eller inte även användas för att mäta rotationshastigheten. Den induktiva givaren genererar en sinusformad signalspänning (röd kurva nedan) medan Hallgivaren ger upphov till en signalspänning som varierar som en fyrkantsvåg (blå kurva).

Signalspänning till bilens styrenhet som genereras av ABS givaren

Vad händer när en abs givare går i sönder?


Det första tecknet på en defekt abs givare är oftast att en varningslampa som exempelvis "ABS", "DSC", eller "Brake" lyser på instrumentpanelen och att abs-systemet sätts ur funktion. Vid felsökning med OBD-II instrument visas oftast en tillverkarspecifik felkod som talar om vilken givare som inte ger rätt signal.

Var är abs givarna monterade?


Abs givarna sitter monterade vid respektive hjulnav. Exempel på montering vid ett bakhjul illustreras nedan.

 Abs givare monterad vid bakhjulet på en Bmw.
Abs givare monterad bakom bromsskölden vid ett bakhjul

Hur testar man en abs givare?


En varningslampa på instrumentpanelen som indikerar fel på ABS-systemet samt tillhörande felkod beror oftast på en defekt abs givare. Felet kan även bero på skadat kablage, kontaktfel och i sällsynta fall en defekt abs-enhet och det är därför alltid en bra idé att göra ett grundläggande test av givaren innan byte. Oavsett om givaren är passiv (induktiv) eller aktiv (Hallgivare) går det att relativt enkelt kontrollera givarens funktion med hjälp av en vanlig multimeter.

Tillvägagångssättet för att testa givarens funktion sammanfattas nedan och är avsett att utföras utan demontering.

Induktiva givare (två poler):
1. På en induktiv givare kan spolen kontrolleras genom att mäta motståndet i den. Anslut multimeterns mätprober till vars en pol på givaren. Är motståndet noll är detta ett tecken på kortslutning och är motståndet oändligt innebär det att kretsen är bruten. Motståndet varierar mellan olika modeller men ett riktvärde är runt 1000 ohm mätt mellan de två polerna. Är det uppmätta motståndet rimligt kan givarens funktion kontrolleras enligt punkt 2 och 3.

2. Lyft upp bilen så att hjulet går att rotera. Ställ in multimetern på växelspänning (AC) och anslut multimeterns mätprober till vars en pol på givaren alternativt anslutande kablar.

3. Rotera hjulet. Multimetern bör nu visa en växlande spänning. Storleken på denna varierar mellan olika modeller men en signalspänning mellan 0.3 V och 1 V kan ses som ett riktvärde. Kan inte någon spänning mätas upp är abs givaren mest troligt defekt. I sällsynta fall kan felet även vara relaterat till formförändringar i abs-kransen på grund av rost.

Hallgivare med två poler:
1. Ta om möjligt reda på vilken av de två kablarna som är den externa strömförsörjningen. Går det inte att avgöra är det möjligt att utföra operationen i punkt 3 och 4 för båda kablarna.

2. Lyft upp bilen så hjulet går att rotera. Ställ in multimetern på likspänning (DC) och anslut den svarta mätproben till någon jordpunkt på bilen, exempelvis någon punkt på hjulupphängningen.

3. Slå till tändningen på bilen utan att starta motorn. Anslut den andra mätproben på multimetern till kabeln för den externa strömförsörjningen. Uppmätt spänning bör vara ca 12 V för att utesluta att felet inte är relaterat till strömförsörjningen fram till givaren (batteri, kablage eller kontakter).

4. Anslut nu istället mätproben på multimetern till givarens signalkabel. Rotera hjulet. Multimetern bör nu visa en spänning som växlar mellan 0 V och givarens signalspänning. Hallgivare med 2-poler genererar vanligtvis en lägre signalspänning än de 3-poliga modellerna, ett riktvärde är 0.5 - 2 V. En spänning som inte växlar eller en väldigt låg växlande spänning indikerar mest troligt en defekt abs givare. I sällsynta fall kan felet även vara relaterat till formförändringar i abs-kransen på grund av rost. Observera att denna punkt måste göras med kontakten till givaren inkopplad så att denna har en separat strömförsörjning.

Hallgivare med tre poler:
1. Ta om möjligt reda på vilken av de tre kablarna som är den externa strömförsörjningen. Går det inte att avgöra är det möjligt att utföra operationen i punkt 3 och 4 för samtliga tre kablar.

2. Lyft upp bilen så hjulet går att rotera. Ställ in multimetern på likspänning (DC) och anslut den svarta mätproben till någon jordpunkt på bilen, exempelvis någon punkt på hjulupphängningen.

3. Slå till tändningen på bilen utan att starta motorn. Anslut den andra mätproben på multimetern till kabeln för den externa strömförsörjningen. Uppmätt spänning bör vara ca 12 V för att utesluta att felet inte är relaterat till strömförsörjningen fram till givaren (batteri, kablage eller kontakter).

4. Anslut nu istället mätproben på multimetern till givarens signalkabel. Rotera hjulet. Multimetern bör nu visa en spänning som växlar mellan 0 V och givarens signalspänning som vanligtvis är 5 V. En spänning som inte växlar eller en väldigt låg växlande spänning indikerar mest troligt en defekt abs givare. I sällsynta fall kan felet även vara relaterat till formförändringar i abs-kransen på grund av rost. Observera att denna punkt måste göras med kontakten till givaren inkopplad så att denna har en separat strömförsörjning.
Abs givare Citroen Berlingo

Abs givare

Citroen Berlingo

279 :-/st

Abs givare Citroen C4

Abs givare

Citroen C4

289 :-/st

Abs givare Bmw E87

Abs givare

Bmw E81 / E82 / E87 / E88

299 :-/st

Abs givare Audi A2

Abs givare

Audi A2

239 :-/st