• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
AVGASTRYCKGIVARE / TRYCKGIVARE PARTIKELFILTERVad är avgastryckgivarens funktion?


Avgastryckgivare, också benämnd differenstryckgivare för partikelfilter (eng. DPF sensor), mäter tryckdifferensen före och efter partikelfiltret på nyare dieselbilar. Tryckdifferensen omvandlas till en spänning som skickas till bilens PCM (eng. Power Control Module), det vill säga bilens styrenhet för motor och växellåda. Styrenheten avgör utifrån detta om partikelfiltret behöver rengöras. En stor tryckdifferens innebär att filtret börjar bli igensatt av sot.

Tryckgivare för mätning av tryckdifferensen före och efter partikelfiltret

Rengöringsprocessen av partikelfiltret benämns ofta på engelska som regeneration och sker aktivt eller passivt. Den passiva processen sker automatiskt under längre körsträckor, typiskt vid motorvägskörning, när avgaserna kommer upp i tillräckligt höga temperaturer (350-500 °C) så att sotpartiklarna förbränns.

Om bilen kontinuerligt körs korta sträckor så den passiva processen aldrig sker kan bilens styrenhet aktivt starta en rengöringsprocess. Detta indikeras ofta på instrumentpanelen och innebär att extra bränsle sprutas in vilket leder till att temperaturen i partikelfiltret kommer upp till ca 600 °C och sotpartiklarna förbränns och blir aska.

Vad händer när tryckgivaren går i sönder?


Många bilar förlitar sig helt på signalen från avgastryckgivaren för att avgöra när partikelfiltret behöver rengöras. Ett fulltständigt igensatt partikelfilter behöver i slutändan oftast bytas ut och är en kostsam reparation. Går avgastryckgivaren i sönder reagerar normalt bilens styrenhet och ger felkoder som P0470 - P0474 och/eller P2452 - P2456, följt av symptom som reducerad motoreffekt, förhöjd bränsleförbrukning, svarta avgaser och kan i vissa fall också innebära att motorn inte startar.

Ett igensatt partikelfilter innebär ett mottryck som kommer att leda avgaserna tillbaka till motorn där sot blandas med oljan. Sot-blandningen kommer att ha en slipande effekt på lager och leder till ett ökat slitage på motorn.

Var är tryckgivaren monterad?


Avgastryckgivaren sitter oftast monterad i motorutrymmet skyddat från direkt värmepåverkan, ofta vid torpedväggen. Givaren är elektriskt ansluten till bilens styrenhet och till partikelfiltret med två silikonslangar, anslutna före och efter filtret.


AVGASTRYCKGIVARE / TRYCKGIVARE PARTIKELFILTER (DPF SENSORER) I VÅRT SORTIMENT

Tryckgivare partikelfilter Mercedes Aklass

Tryckgivare partikelfilter

Mercedes A-klass

299 :-/st

Tryckgivare partikelfilter Nissan Note

Tryckgivare partikelfilter

Nissan Note

299 :-/st

Tryckgivare partikelfilter Citroen Jumper

Tryckgivare partikelfilter

Citroen Jumper

379 :-/st

Tryckgivare partikelfilter Citroen Berlingo

Tryckgivare partikelfilter

Citroen Berlingo

279 :-/st