• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
BRÄNSLETRYCKSGIVAREVad är bränsletrycksgivarens funktion?


Bränsletrycksgivare används för att mäta trycket i bränsleledningarna. Motorer med gemensam bränsleskena, så kallad common rail, kan ha givare monterade både på lågtryckssidan och på högtryckssidan.

Common rail introducerades först på dieselmotorer men används idag överlag på nyare motorer med direktinsprutning. Vanliga benämningar på tekniken är CRDi (Common Rail Diesel injection) och FSI / TSI (Fuel Stratified Injection / Turbocharged Stratified Injection).

En lågtryckspump transporterar bränsle från tanken fram till en högtryckspump. Högtryckspumpen höjer bränsletrycket, ofta ända upp till 2000 bar, som därefter ackumuleras i en separat cylinder / bränsleskena (fuel rail). På bränsleskenan ansluter elektroniskt styrda insprutningsventiler (fuel injectors) som sprayar in bränsledimman direkt i cylindrarna. Tekniken medför att trycksatt bränsle finns tillgängligt oberoende av motorvarvtal med fördelar som högre verkningsgrad samt ett lägre och jämnare motorljud med mindre vibrationer. Pumpen och insprutningsventilerna styrs av bilens styrenhet (ECU:n) utifrån variabler som motorbelastning, temperatur samt informationen från bränsletrycksgivaren. Tryckgivaren på högtryckssidan är även en viktig komponent för att skydda pumpen och ledningarna mot för högt tryck.

Bränsletrycksgivaren är en aktiv sensor (Hallgivare) med tre poler/anslutande kablar: Referensspänning, signalspänning och jord. Givaren fungerar på samma sätt som sensorer för insugstryck / avgastryck och består alltså av två utrymmen (kammare) som är separerade genom ett flexibelt membran. I den ena kammaren är vakuum eller atmosfärstryck och i den andra kammaren leds bränslet igenom. En krets i sensorn registrerar rörelsen i membranet och genererar därefter en spänning som är proportionell mot trycket. Från givaren på högtryckssidan (FRP sensorn) skickas en signalspänning på 0.5 - 4.5 V till bilens styrenhet. Vanligtvis är högtrycksgivarens mätområde 200 - 2000 bar med en kort responstid på 2 ms.

Vad händer när tryckgivaren går i sönder?


En defekt bränsletrycksgivare genererar vanligen felkoder som P0190 - P0194 för högtrycksgivaren och P2539 - P2543 för lågtrycksgivaren. Generella felkoder så som P0087 - P0088 kan också uppträda på grund av en defekt högtrycksgivare men indikerar i så fall ett problem med bränsletrycket snarare än givaren i sig.

Vanliga symptom på en defekt bränsletrycksgivare är att motorlampan lyser, motorn går med reducerad effekt samt ökad bränsleförbrukning. I vissa fall kan en defekt tryckgivare också innebära att motorn är svårstartad eller inte startar alls.

Kan man byta bränsletrycksgivare själv?


Både bränsletrycksgivaren på lågtryckssidan och på högtryckssidan är möjliga att byta själv. Givaren på lågtryckssidan kan på en del bilar vara svåråtkomligt monterad medan den på högtryckssidan oftast är lättare att komma åt. På högtryckssidan kommer en trycksatt bränsledimma att pysa ut även om systemet inte är trycksatt till samma nivå som under drift. Oavsett vilken givare som byts är det bra att ha en handduk som täcker komponenter runt omkring och absolut viktigast är att motorn är kall.

Var är tryckgivarna monterade?


Givaren på lågtryckssidan som ibland benämns low pressure sensor (LPS) mäter trycket i tillförselledningen innan högtryckspumpen och sitter därför monterad på ledningen mellan lågtryckspumpen och högtryckspumpen. På högtryckssidan sitter givaren oftast monterad i änden bränsleskenan (common rail) och benämns ofta fuel rail pressure sensor (FRP sensor).

Exempel på placering illustreras nedan där röd pil visar högtrycksgivaren (FRP sensorn) på en Volvo och en Bmw. Blå pil visar lågtrycksgivaren (LPS), grön pil bränsletillförselledningen och gul pil högtryckspumpen.


Exempel på montering av bränsletrycksgivare för högtryckssidan / lågtryckssidan på en Volvo tillsammans med bränsletillförselledning och högtryckspump.
Motorutrymmet på en Volvo

Exempel på montering av bränsletrycksgivare för högtryckssidan (FRP sensorn) på en Bmw.
Motorutrymmet på en Bmw
Bränsletrycksgivare Audi A4B9

Bränsletrycksgivare

Audi A4 - 8W,B9

369 :-/st

Bränsletrycksgivare Bmw G30

Bränsletrycksgivare

Bmw G30 / G31

499 :-/st

Bränsletrycksgivare Audi A6C7

Bränsletrycksgivare

Audi A6 - 4G,C7

399 :-/st

Bränsletrycksgivare Ford Bmax

Bränsletrycksgivare

Ford B-max

499 :-/st