• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-3 DAGARS LEVERANSTID
  • ALLTID 29 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare / abs sensorer, kamaxelgivare, vevaxelgivare / vevaxellägesgivare, EGR ventiler, lambdasonder & luftmassemätare
Varukorg

KAMAXELGIVAREVad är kamaxelgivarens funktion?


Kamaxelgivarens uppgift är att läsa av kamaxelns position relativt vevaxelns position. På kamaxeln sitter en tandad krans monterad (eng. reluctor ring). Vanligtvis är kamaxelgivaren en Hallgivare (aktiv sensor) men kan även vara induktiv (passiv sensor). Hallgivaren har 3 poler/anslutande kablar (referensspänning, signalspänning och jord). Den induktiva givaren har 2 poler (signalspänning och jord).

Kamaxelgivaren monterad mot den tandade kransen

Gemensamt för båda typerna är att spänningsimpulser uppstår när kamaxeln roterar som signalerar kamaxelns position till bilens styrenhet. Den induktiva givaren genererar en sinusformad signalspänning (röd kurva nedan) medan Hallgivaren ger upphov till en signalspänning som varierar som en fyrkantsvåg (blå kurva). Informationen används primärt för att styra bränsleinsprutningen.

Signalspänning till bilens styrenhet som genereras av kamaxelgivaren

Vad händer när kamaxelgivaren går i sönder?


Förutom att motorlampan börjar lysa och att OBD-II felkoder som P0340 - P0349 kan uppkomma är vanliga fenomen att motorn är svårstartad, går ryckigt och med reducerad effekt.

Var är kamaxelgivaren monterad?


Kamaxelgivaren sitter oftast monterad högt upp vid topplocket på framsidan av motorn nära kamremmen/kamkedjan men kan även vara monterad på den bakre delen av motorn.

Hur testar man kamaxelgivaren?


Trots en eller flera felkoder som indikerar en defekt kamaxelgivare kan problemet vara kopplat till kablage, kontakter eller någon annan komponent. I de flesta fall är kamaxelgivaren en Hallgivare med 3 poler/anslutande kablar (extern strömförsörjning, signalspänning och jord) men kan även vara induktiv med 2 poler (signalspänning och jord). Oavsett givartyp går det relativt enkelt att kontrollera dess funktion med hjälp av en vanlig multimeter.

Tillvägagångssättet för att testa givarens funktion sammanfattas nedan och är avsett att utföras utan demontering.

Givare med två poler:
1. På en induktiv givare kan spolen kontrolleras genom att mäta motståndet i den. Anslut multimeterns mätprober till vars en pol på givaren. Är motståndet noll är detta ett tecken på kortslutning och är motståndet oändligt innebär det att kretsen är bruten. Motståndet varierar mellan olika modeller men ett riktvärde är runt 1000 ohm mätt mellan de två polerna. Är det uppmätta motståndet rimligt kan givarens funktion kontrolleras enligt punkt 2 och 3.

2. Ställ in multimetern på växelspänning (AC) och anslut multimeterns mätprober till vars en pol på givaren alternativt anslutande kablar.

3. Starta bilen (eller låt startmotorn gå runt). Multimetern bör nu visa en växlande spänning. Storleken på denna varierar mellan olika modeller men en signalspänning mellan 0.3 V och 1 V kan ses som ett riktvärde. Kan inte någon spänning mätas upp är kamaxelgivaren defekt.

Givare med tre poler:
1. Ta om möjligt reda på vilken av de tre kablarna som är den externa strömförsörjningen. Går det inte att avgöra är det möjligt att utföra operationen i punkt 3 och 4 för samtliga tre kablar.

2. Ställ in multimetern på likspänning (DC) och anslut den svarta mätproben till någon jordpunkt på bilen, exempelvis någon punkt på karossen.

3. Slå till tändningen på bilen utan att starta motorn. Anslut den andra mätproben på multimetern till kabeln för den externa strömförsörjningen. Uppmätt spänning bör vara ca 12 V för att utesluta att felet inte är relaterat till strömförsörjningen fram till givaren (batteri, kablage eller kontakter).

4. Anslut nu istället mätproben på multimetern till givarens signalkabel. Starta bilen (eller låt startmotorn gå runt). Multimetern bör nu visa en spänning som växlar mellan 0 V och givarens signalspänning som vanligtvis är 5 V. En spänning som inte växlar eller en väldigt låg växlande spänning indikerar en defekt vevaxelgivare. Observera att denna punkt måste göras med kontakten till givaren inkopplad så att denna har en separat strömförsörjning.


KAMAXELGIVARE I VÅRT SORTIMENT

Kamaxelgivare Mercedes Viano

Kamaxelgivare

Mercedes Viano

199 :-/st

Kamaxelgivare Opel Astra

Kamaxelgivare

Opel Astra

249 :-/st

Kamaxelgivare Alfa Romeo 159

Kamaxelgivare

Alfa Romeo 159

239 :-/st

Kamaxelgivare Audi A8

Kamaxelgivare

Audi A8

249 :-/st