• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
VEVAXELGIVARE / VEVAXELLÄGESGIVAREVad är vevaxelgivarens funktion?


Vevaxelgivaren / vevaxellägesgivaren som vanligtvis är induktiv (passiv sensor) eller Hallgivare (aktiv sensor) används för mäta motorns varvtal och läge på vevaxeln. Hallgivaren kan ha två eller tre poler/anslutande kablar: Referensspänning, signalspänning och jord. Har Hallgivaren två poler sker jordningen i samma kabel som signalkabeln. Den induktiva givaren har alltid två poler/anslutande kablar: Signalspänning och jord. På vevaxeln sitter en tandad krans monterad (eng. reluctor ring).

Vevaxelgivaren (3-polig Hallgivare) monterad mot den tandade kransen

Oavsett givartyp uppstår spänningsimpulser när vevaxeln roterar som indikerar vevaxelns position. Impulserna skickas till bilens styrenhet som primärt använder informationen för att styra antändning av bränslet. Den induktiva givaren genererar en sinusformad signalspänning (röd kurva nedan) medan Hallgivaren ger upphov till en signalspänning som varierar som en fyrkantsvåg (blå kurva).

Signalspänning som skickas till bilens styrenhet genererad av vevaxelgivaren

Vad händer när vevaxelgivaren går i sönder?


Förutom att motorlampan börjar lysa och att OBD-II felkoder som P0335 - P0339 kan uppkomma är vanliga fenomen att motorn är svårstartad, går ojämnt och misständer.

Var är vevaxelgivaren monterad?


Vevaxelgivaren sitter oftast monterad långt ner på framsidan av motorblocket nära det stora remhjulet.

Hur testar man vevaxelgivaren?


En svårstartad motor och felkoder på vevaxelgivaren beror oftast på en defekt vevaxelgivare. Felet kan även bero på dåligt kablage, kontaktfel eller fel i någon annan komponent och det är därför alltid en bra idé att göra ett grundläggande test av givaren innan byte. Oavsett om givaren är passiv eller aktiv går det att relativt enkelt kontrollera givarens funktion med hjälp av en vanlig multimeter.

Tillvägagångssättet för att testa givarens funktion sammanfattas nedan och är avsett att utföras utan att demontera givaren.

Induktiva givare (två poler):
1. På en induktiv givare kan spolen kontrolleras genom att mäta motståndet i den. Anslut multimeterns mätprober till vars en pol på givaren. Är motståndet noll är detta ett tecken på kortslutning och är motståndet oändligt innebär det att kretsen är bruten. Motståndet varierar mellan olika modeller men ett riktvärde är runt 1000 ohm mätt mellan de två polerna. Är det uppmätta motståndet rimligt kan givarens funktion kontrolleras enligt punkt 2 och 3.

2. Ställ in multimetern på växelspänning (AC) och anslut multimeterns mätprober till vars en pol på givaren alternativt anslutande kablar.

3. Starta bilen (eller låt startmotorn gå runt). Multimetern bör nu visa en växlande spänning. Storleken på denna varierar mellan olika modeller men en signalspänning mellan 0.3 V och 1 V kan ses som ett riktvärde. Kan inte någon spänning mätas upp är vevaxelgivaren defekt.

Hallgivare med två poler:
1. Ta om möjligt reda på vilken av de två kablarna som är den externa strömförsörjningen. Går det inte att avgöra är det möjligt att utföra operationen i punkt 3 och 4 för båda kablarna.

2. Ställ in multimetern på likspänning (DC) och anslut den svarta mätproben till någon jordpunkt på bilen, exempelvis någon punkt på karossen.

3. Slå till tändningen på bilen utan att starta motorn. Anslut den andra mätproben på multimetern till kabeln för den externa strömförsörjningen. Uppmätt spänning bör vara ca 12 V för att utesluta att felet inte är relaterat till strömförsörjningen fram till givaren (batteri, kablage eller kontakter).

4. Anslut nu istället mätproben på multimetern till givarens signalkabel. Starta bilen (eller låt startmotorn gå runt). Multimetern bör nu visa en spänning som växlar mellan 0 V och givarens signalspänning. Hallgivare med 2-poler genererar vanligtvis en lägre signalspänning än de 3-poliga modellerna, ett riktvärde är 0.5 - 2 V. En spänning som inte växlar eller en väldigt låg växlande spänning indikerar en defekt vevaxelgivare. Observera att denna punkt måste göras med kontakten till givaren inkopplad så att denna har en separat strömförsörjning.

Hallgivare med tre poler:
1. Ta om möjligt reda på vilken av de tre kablarna som är den externa strömförsörjningen. Går det inte att avgöra är det möjligt att utföra operationen i punkt 3 och 4 för samtliga tre kablar.

2. Ställ in multimetern på likspänning (DC) och anslut den svarta mätproben till någon jordpunkt på bilen, exempelvis någon punkt på karossen.

3. Slå till tändningen på bilen utan att starta motorn. Anslut den andra mätproben på multimetern till kabeln för den externa strömförsörjningen. Uppmätt spänning bör vara ca 12 V för att utesluta att felet inte är relaterat till strömförsörjningen fram till givaren (batteri, kablage eller kontakter).

4. Anslut nu istället mätproben på multimetern till givarens signalkabel. Starta bilen (eller låt startmotorn gå runt). Multimetern bör nu visa en spänning som växlar mellan 0 V och givarens signalspänning som vanligtvis är 5 V. En spänning som inte växlar eller en väldigt låg växlande spänning indikerar en defekt vevaxelgivare. Observera att denna punkt måste göras med kontakten till givaren inkopplad så att denna har en separat strömförsörjning.
Vevaxelgivare Nissan Kubistar

Vevaxelgivare

Nissan Kubistar

199 :-/st

Vevaxelgivare Nissan Primera

Vevaxelgivare

Nissan Primera

229 :-/st

Kamaxelgivare Nissan Primera

Kamaxelgivare

Nissan Primera

229 :-/st

Vevaxelgivare Audi A3P

Vevaxelgivare

Audi A3 - 8P

199 :-/st

Vevaxelgivare Saab 93

Vevaxelgivare

Saab 9-3

229 :-/st