• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ALLTID 29 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare / abs sensorer, kamaxelgivare, vevaxelgivare / vevaxellägesgivare, EGR ventiler, lambdasonder & luftmassemätare
Varukorg

LAMBDASONDVad är lambdasondens funktion?


En lambdasond har till uppgift att mäta mängden syre i avgaserna. Lambdavärdet i avgaserna är ett förhållande mellan syre och bränsle och är normerat så att 1.0 innebär optimal blandning. Om syremängden ökar i förhållande till bränslet är lambdavärdet större än 1. Om bränslemängden ökar i förhållande till syret är värdet mindre än 1. En optimal luft-bränsle-blandning är 14.7:1.

Det finns två typer av lambdasonder: traditionella smalbandslambdasonder (eng. narrowband oxygen sensors) och moderna samt mer avancerade bredbandslambdasonder (eng. wideband oxygen sensors). Båda typerna kräver en hög arbetstemperatur för att fungera och de flesta modeller har därför en integrerad förvärmare.

Den traditionella smalbandslambdasonden genererar en spänning som är proportionell mot mängden syre i avgaserna. Vid en snål bränsleblandning (stor syremängd) genereras en låg spänning (0.1 - 0.2 volt). Vid en fet bränsleblandning (låg syremängd) genereras en hög spänning (runt 0.9 volt) som illustreras i figuren nedan.

Spänning som funktion av lambdavärde för smalbandslambdasonden (narrowband)

De mer moderna bredbandslambdasonderna som på engelska ofta benämns som Air/Fuel sensors (A/F sensors) arbetar som namnet antyder i ett bredare intervall. Det bredare arbetsintervall gör att de även kan mäta noggrannare och ger inte lika hastiga växlingar i den spänning som genereras när bränsleblandningen skiftar mellan snål och fet. I motsats till smalbandslambdasonderna genereras en låg spänning vid en fet bränsleblandning och en hög spänning vid en snål bränsleblandning, se exempel i figuren nedan.

Spänning som funktion av lambdavärde för bredbandslambdasonden (wideband)

Bredbandslambdasonderna kräver en högre arbetstemperatur (runt 700 °C) än smalbandslambdasonder (strax över 300 °C) för att fungera optimalt. Trots detta går förvärmningen snabbare för bredbandslambdasonder än för smalbandslambdasonderna vilket leder till mindre skadliga utsläpp vid kallstart.

Lambdasonder sitter monterade både före och efter katalysatorn och benämns som reglersond och diagnossond. Den främre lambdasondens (reglersondens) uppgift är att reglera bränslemängden. Den bakre lambdasonden (diagnossonden) kontrollerar att katalysatorn fungerar.

Vad händer när en lambdasond går i sönder?


Förutom att motorlampan börjar lysa och att OBD-II felkoder som P0130 - P0147, P0150 - P0159 och P2231 - P2256 kan uppkomma är vanliga fenomen att motorn går ojämnt och att bränsleförbrukningen ökar.

Var är lambdasonderna monterade?


Lambdasonder sitter monterade både före och efter katalysatorn. Den främre lambdasonden (reglersonden) är ofta monterad på grenröret, i annat fall mellan grenröret och katalysatorn. Den bakre lambdasonden (diagnossonden) är monterad strax efter katalysatorn.


LAMBDASONDER I VÅRT SORTIMENT

Lambdasond Bmw E46

Lambdasond

Bmw E46

549 :-/st

Lambdasond Volvo C30

Lambdasond

Volvo C30

619 :-/st

Lambdasond Volvo C70

Lambdasond

Volvo C70

539 :-/st

Lambdasond Hyundai Accent

Lambdasond

Hyundai Accent

529 :-/st