• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
KYLVÄTSKETEMPERATURGIVARE / KYLVÄTSKETEMPERATURSENSOR (ECT SENSOR)Vad är kylvätsketemperaturgivarens funktion?


Kylvätsketemperaturgivaren engine coolant temperature sensor (ECT sensor) mäter temperaturen på kylmediet. Dess främsta syfte är att övervaka motortemperaturen för att undvika att kylmediet kokar och att motorn överhettas. Temperaturen på kylmediet avgör också när fläkten till kylaren behöver starta för att uppnå och bibehålla en optimal motortemperatur. Utöver detta kan bilens styrenhet även använda informationen för att justera bränsleinsprutning och tändning.

Temperaturgivaren består vanligen av en så kallad NTC termistor som är en förkortning för negative temperature coefficient thermistor. En termistor är en resistor (ett motstånd) vars resistans är beroende av temperaturen. Den negativa termistorns (NTC) motstånd sjunker när temperaturen ökar. Temperaturgivaren förses med en referensspänning, vanligen 5 V. Eftersom motståndet i sensorn varierar med temperaturen registrerar bilens styrenhet detta och översätter till en temperatur.

Vad händer när kylvätsketemperaturgivaren går i sönder?


Om kylvätsketemperaturgivaren inte fungerar är det vanligt att motorlampan börjar lysa (Check engine). Man noterar också att temperaturen på kylarvätskan inte stiger på instrumentpanelen på bilar där detta är integrerat. Det är också vanligt att fläkten till kylaren går konstant för att undvika att kylmediet kokar och motorn överhettas. Detta medför att motortemperaturen ofta inte uppnår det optimala på grund av den överflödiga kylningen.

Ett problem med en kylvätsketemperaturgivare genererar ofta felkoder som P0115 - P0119 och P2182 - P2186.

Var är kylvätsketemperaturgivaren monterad?


Kylvätsketemperaturgivaren är oftast monterad nära termostaten på topplocket eller på motorblocket, alternativt på termostathuset. En del bilar har två temperarturgivare för kylmediet, den andra är i så fall vanligen monterad på eller i anslutning till kylaren. Det vanligaste är att dessa benämns som ECT sensor 1 och ECT sensor 2.

Exempel på placering av kylvätsketemperaturgivare visas nedan på en motor där givaren används för att mäta temperaturen på både kylvätskan och motoroljan.

 Kylvätsketemperaturgivare monterad på topplocket på en Bmw.

Hur testar man kylvätsketemperaturgivaren?


Det första man bör kontrollera är att det finns tillräckligt med kylarvätska och ingen luft i systemet eftersom sensorn måste vara i kontakt med kylmediet för att fungera korrekt. När detta är säkerställt går det att mäta det temperaturberoende motståndet med en vanlig multimeter.

Det temperaturberoende motståndet varierar något mellan olika tillverkare men normala värden är 2 - 6 kOhm vid rumstemperatur (20-25 °C) och 300 Ohm vid 80 °C. För att kontrollera givarens arbetsområde behövs två behållare med vätska i olika temperaturer, förslagsvis strax över 0 °C samt runt 90 °C.

Ställ in multimetern för att mäta motstånd upp till 20 kOhm och anslut mätproberna till givarens två poler. Stoppa ner temperaturgivaren i behållaren med vätska med en temperatur strax över 0 °C. Multimetern bör nu visa ett högt motstånd, oftast över 5 kOhm. Stoppa nu ner temperturgivaren i den varma vätskan och notera att motståndet sjunker. Multimetern bör efter en stund visa ett motstånd på runt 200 Ohm.

Kan man byta kylvätsketemperaturgivare själv?


Själva bytet är väldigt enkelt så länge givaren inte är svåråtkomligt monterad och efter bytet krävs normalt ingen radering av felkoder. Tänk på att låta motorn svalna helt innan temperaturgivaren demonteras.