• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
TRYCKGIVARE FÖR AC-ANLÄGGNINGHur fungerar bilens AC-anläggning?


AC-systemet består av en högtryckssida och en lågtryckssida och är i huvudsak uppbyggt av fyra komponenter: Kompressor, kondensor, förångare och expansionsventil. Systemet bygger på att kylmediet omvandlas mellan gasform och vätskeform. Fasomvandlingen mellan gas- och vätskeform sker när kylmediet ändrar temperatur och tryck.

AC-systemet är ett slutet system och startar med kompressorn. När bilens AC-anläggning slås på startar kompressorn genom en elektromagnetisk koppling. Kylmediet i sin gasform komprimeras till ett högt tryck som även medför att temperaturen ökar. Den varma gasen leds till en kondensor som vanligtvis är monterad i fronten (nära kylaren) på bilen. I kondensorn kyls gasen ned med hjälp av luftmotståndet när bilen körs eller med en fläkt. När den varma och trycksatta gasen kyls omvandlas denna till vätska med bibehållet tryck.

Vätskan passerar ett torkfilter där eventuellt vatten och kontaminering i kylmediet fångas upp och den avfuktade kylvätskan leds därefter vidare till en expansionsventil. I expansionsventilen leds den trycksatta vätskan igenom små öppningar ut till lågtryckssidan där trycket snabbt sjunker och värme absorberas. Hur mycket expansionsventilen ska öppna styrs av utloppstemperaturen på förångaren vilket medför att det maximala trycket på lågtryckssidan kan regleras av expansionsventilen.

Det kalla kylmediet i vätskeform leds vidare till förångaren som är monterad inne i kupén. En fläkt cirkulerar den varma luften från kupén igenom förångaren och tillbaka till kupén, ett steg som kan liknas med en värmeväxlare. I detta steget ökar temperaturen på kylmediet som då återgår till gasform. Gasen leds vidare igenom en returledning till kompressorn där processen startar om.AC-anläggningens uppbyggnad - så här fungerar den.

Vad har en tryckgivare för funktion?


En tryckgivare (eng. AC pressure switch) mäter och övervakar trycket i kylmediet och kan vara monterad både på högtryckssidan och lågtryckssidan beroende på hur AC-systemet är uppbyggt. Oftast är en givare monterad enbart på högtryckssidan, denna benämns ibland även högtrycksvakt. Den vanligaste typen har tre poler/anslutande kablar och förses med en referensspänning, vanligen 5 V. Motståndet i givaren varierar med trycket och utsignalen kan därför räknas om till uppmätt tryck.

Ett felaktigt tryck, både för lågt och för högt, kan skada kompressorn och andra komponenter. Tryckgivaren fungerar därmed som en brytare i syfte att förhindra att skador uppkommer på kompressorn och andra komponenter i systemet.

Vad händer när tryckgivaren går i sönder?


Om tryckgivaren inte fungerar är det vanligt att kompressorn inte startar. Detta märks inte nödvändigtvis inne i kupén eftersom fläkten kan gå igång ändå men kyleffekten uteblir.

Ett problem med tryckgivaren genererar ofta felkoder som P0530 - P0533.

Var är tryckgivaren monterad?


Tryckgivaren på lågtryckssidan är monterad före kompressorn och givaren på högtryckssidan är monterad efter kompressorn. För att identifiera vilket som är lågtrycks- respektive högtryckssidan i AC-anläggningen kan dimensionen på ledningarna jämföras. Den större diametern på rör / ledningar är lågtryckssidan och den mindre är högtryckssidan.

Exempel på montering av en tryckgivare på högtryckssidan visas nedan. Blå pil visar lågtrycksledningen och röd pil högtrycksledningen.


 Tryckgivare för AC:n monterad på högtryckssidan.
Tryckgivare för AC-anläggningen inringad i grönt.


Kan man byta tryckgivare själv?


Att utföra reparationer på AC-anläggningen utan rätt kunskap och utrustning ska undvikas. Ofta är tryckgivaren monterad på en ventil som stänger och förhindrar kylmediet från att läcka ut när tryckgivaren demonteras. I detta fallet är själva bytet enkelt så länge givaren inte är svåråtkomligt monterad. Efter bytet krävs normalt ingen radering av felkoder.
Tryckgivare AC Mercedes Cklass

Tryckgivare AC

Mercedes C-klass

439 :-/st

Tryckgivare AC Audi A1

Tryckgivare AC

Audi A1

269 :-/st

Tryckgivare AC Alfa Romeo 147

Tryckgivare AC

Alfa Romeo 147

289 :-/st

Tryckgivare AC Bmw G11

Tryckgivare AC

Bmw G11

299 :-/st