• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxelgivare, vevaxelgivare, EGR ventiler, lambdasonder, luftmassemätare & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
EGR VENTILVad är EGR ventilens funktion?


EGR står för Exhaust Gas Recirculation (avgasåtercirkulation) och används för återledning av en del av avgaserna i syfte att sänka förbränningstemperaturen. EGR förknippas oftast med dieselmotorer där målet med en sänkt förbränningstemperatur är att reducera bildningen av skadlig kväveoxid (NOx), som ökar med ökad förbränningstemperatur. Tekniken infördes i personbilar i samband med avgaskraven enligt Euro 2 och Euro 3. EGR förekommer även på bensinmotorer där syftet med en sänkt förbränningstemperatur är att skydda komponenter som turboaggregat och katalysator mot för höga temperaturer.

Återledningen av avgaser sker genom en ventil (EGR ventilen) som kan vara vakuumstyrd (pneumatisk) eller elektriskt styrd via en integrerad motor. På nyare bilar är den elektriska modellen vanligast med fördelen att den kan styras noggrannare.


EGR ventiler, vakuumstyrd och elektrisk styrd


De vakuumstyrda EGR ventilerna förekommer i tre olika varianter. Den enklaste varianten och som även var den första att utvecklas är modellen med enkelmembran (eng. single-diaphragm EGR valve). Ventilhuset är uppdelat i två kammare som separeras genom ett membran. Mot membranets ovansida sitter en förspänd fjäder monterad som gör att membranet trycks ned och ventilen hålls stängd. När vakuum appliceras i den övre kammaren öppnar ventilen och avgaser kan ledas till insugssidan.

Principskiss för en vakuumstyrd EGR ventil med enkelmembran

Vakuumet kan vara direkt styrt från insuget eller från en separat vakuumpump. För att förhindra att EGR ventilen öppnas när motorn är kall kan vakuumledningen exempelvis vara försedd med en magnetventil som kontrolleras av bilens styrenhet.

Behovet av att reglera öppnandet av ventilen har lett fram till de två andra modellerna som kan vara bra att känna till vid en eventuell kontroll av ventilens funktion vid felsökning: De som arbetar vid positivt avgastryck (eng. positive backpressure EGR valve) och de som arbetar vid negativt avgastryck (eng. negative backpressure EGR valve). Gemensamt för de båda varianterna är att ventilen innehåller två membran (övre och undre) och att ventilspindeln är försedd med ett genomgående hål. Interaktionen mellan det övre och undre membranet avgör när ventilen kan styras av vakuum.

Är EGR ventilen av varianten som arbetar vid positivt avgastryck är membranen separerade ifrån varandra genom en fjäder. Avgaserna som leds upp igenom ventilspindeln kommer att trycka det nedre membranet upp mot det övre membranet. Är trycket tillräckligt högt kommer den mothållande fjäderkraften som separerar de två membranen att övervinnas och det nedre membranet sluter då tätt mot det övre membranet. Den övre kammaren i EGR ventilen sluts vilket medför att EGR ventilen därefter kan styras av vakuumanslutningen. Ventilen kan med andra ord inte arbeta innan fjäderkraften har övervunnits av avgastrycket. Tekniken illustreras schematiskt i de två figurerna nedan.


Principskiss för en vakuumstyrd EGR ventil som arbetar vid positivt avgastryck, öppet och stängt läge


Är EGR ventilen av varianten som arbetar vid negativt avgastryck (vakuum) sitter den nedre fjädern istället monterad under det nedre membranet. I motsats till varianten som arbetar vid positivt avgastryck medför fjäderkraften att det nedre membranet trycks upp mot det övre membranet. Den övre kammaren i EGR ventilen är med andra ord sluten utan något avgastryck och ventilen kan därmed styras av vakuum-porten utan något avgastryck.

De elektriskt styrda modellerna förekommer i olika varianter och kan styras med hjälp av olika parametrar som temperatur och motorvarvtal. En elektriskt styrd EGR ventil är även försedd med en positionssensor som ger information till bilens styrenhet om ventilens läge.

Vad händer när EGR ventilen går i sönder?


Nackdelen med tekniken att återleda avgaser till insugssidan är att EGR ventilen så småningom kan bli igensatt av förbränningssot. Om detta inträffar kan mekaniken i ventilen sluta att fungera och ventilen kan då fastna i ett stängt eller öppet läge. Vid ett stängt läge kommer motorn att gå normalt men utsläppen av den skadliga kväveoxiden kommer att öka. Om ventilen däremot skulle fastna i ett fullständigt öppet läge kommer insugstemperaturen att bli för hög med reducerad motoreffekt och eventuellt misständningar som följd. Normalt kommer bilens styrenhet att reagera och motorlampan börjar lysa. Vanliga OBD-II felkoder vid problem med EGR ventilen är P0400 - P0409.

Var är EGR ventilen monterad?


Ventilen sitter monterad på insugsröret efter luftfiltret.

Hur testar man en EGR ventil?


De elektriskt styrda ventilerna kan vara svåra att felsöka. Ofta behöver man förlita sig på felkoderna där exempelvis P0405 - P0409 indikerar att felet är kopplat till ventilens positionssensor medan P0401 som är en mer generell kod till exempel bara indikerar att mängden avgaser som recirkuleras är för låg.

De vakuumstyrda EGR ventilerna kan kontrolleras med hjälp av en vakuumpump. Är ventilen av typen som öppnar vid ett positivt avgastryck måste motorn vara igång och varvas till 2000-3000 rpm för att testet ska gå att genomföra. Ofta finns ett "P" eller "N" i närheten av artikelnumret på ventilen som indikerar om denna arbetar vid ett positivt eller negativt avgastryck.

Koppla loss slangen till vakuumstyrningen från ventilen. Anslut vakuumpumpen till ventilen och pumpa. Kontrollera att ett undertryck byggs upp och att ventilen håller trycket under minst 30 sekunder. Kan inget tryck byggas upp eller om trycket sjunker indikerar detta att membranen inte håller tätt. Ett byte av ventilen är då oftast den enda lösningen.

Om ventilen håller trycket, starta bilen och kontrollera att ventilen stänger. En ventil som inte stänger indikerar en kärvande ventil och kan ibland avhjälpas med rengöring.